Domovy online pre kraje

Pomôžeme vám zlepšiť prezentáciu sociálnych služieb na úrovni kraja. Ponúkame webové stránky, virtuálne prehliadky a konzultácie.

Čeho vnímame v súčasnosti ako prioritu pre zariadenia sociálnych služieb?

Po obojstranne spokojnej skúsenosti s Olomouckým krajom sme sa vo Virtual Visit rozhodli ponúknuť spoluprácu aj ďalším krajom v oblasti zjednotenia webových stránok - s dôrazom na pravidlá prístupnosti podľa zákona č. 99/2019 Zz a tvorbu virtuálnych prehliadok - aby sme umožnili žiadateľom pozrieť sa do zariadenia aspoň virtuálne. Zároveň, pre ich ľahšiu orientáciu môžeme pre váš kraj pripraviť aj rozcestník sociálnych služieb alebo jednotné riešenie rezervačného systému návštev – to je teraz veľká téma a sú to ďalšie presahy možnej spolupráce.

Ako takýto projekt môže prebiehať?

Všetky zariadenia vyfotíme pomocou špeciálnej technológie, použijeme letecké snímky z dronu a doplníme prehliadky o nahovorené komentáre našimi profesionálmi, aby sme mohli vytvoriť nezabudnuteľnú virtuálnu prehliadku domova, ktorá bude mať aj dostatočnú informatívnu hodnotu. Zároveň pripravíme kvalitnú fotodokumentáciu na tvorbu nových webových stránok.

Aké sú ohlasy z Olomouckého kraja?

Mgr. Pavel Podivínský
Krajský úrad Olomouckého kraja

„Môžem za seba, ale aj kolegov z Odboru sociálnych vecí Krajského úradu Olomouckého kraja oznámiť, že zjednotenie webových stránok príspevkových organizácií v sociálnej oblasti spracovania virtuálnych prehliadok jednotlivých zariadení bolo vnímané veľmi pozitívne. Rovnakú odozvu máme aj od jednotlivých zástupcov príspevkových organizácií, ktorí si pochvaľujú najmä grafické spracovanie a prístupnosť aj pre užívateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov.

Webové stránky sú využívané najmä pri rokovaniach s potenciálnymi užívateľmi jednotlivých sociálnych služieb, kedy je im ponúknutá možnosť prehliadky zariadenia prostredníctvom virtuálnej prehliadky. Neopomenuteľným benefitom uvedených webových stránok je jasne daná štruktúra pre všetky webové stránky, takže ktokoľvek hľadá nejakú informáciu, napríklad podmienky služieb, kontakty - ich nájde vždy na rovnakých miestach, čo do vysokej miery spôsobuje ušetrenie času hľadania konkrétnych informácií, ktoré používatelia môžu využiť na podrobnejšie zoznámenie s rozsahom služieb jednotlivých organizácií.

V čase núdzového stavu sme ocenili možnosť umiestnenia základných informácií k návštevám pri pobytových zariadeniach, ktoré sa vždy objavovali na úvodnej stránke. Veľmi oceňujeme flexibilitu, s akou reagujete na požiadavky jednotlivých príspevkových organizácií, ale aj spoluprácu s Olomouckým krajom pri administrácii a aktualizácii webových stránok rozcestníka.

Čítať ďalej

Webové stránky tvoríme v dvoch scenároch

Nový web pre všetkých

Tento variant je najviac efektívny z hľadiska návštevníkov - orientujú sa potom lepšie na všetkých weboch vďaka unifikovanému vzhľadu - vedia vždy, kde čo hľadať. Navyše vďaka tomuto jednoduchému riešeniu nemusíte vynakladať toľko prostriedkov, ako keby si každý nechal vyrobiť nový a kvalitný web. Dôkazom toho je teraz zjednodušenie v oblasti rezervácií návštev - všetko bolo pripravené v momente, keď to bolo potrebné.

Nový web iba pre vybrané zariadenia

Na základe analýzy, v ktorej posúdime kritériá prístupnosti, responzivitu a prehľadnosť webu. Vďaka zisteným vstupným dátam vyhodnotíme a odporučíme príspevkovej organizácii (ďalej len PO) k revízii (redesign) webu. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre veľký počet organizácií, kedy je nutné vybrať iba časť napríklad s ohľadom na rozpočet.

Návrh konkrétnej spolupráce

Virtuálne prehliadky
Pre vaše príspevkové organizácie (časový rámec 9 mesiacov).
Moderné webové stránky
Pre PO so zjednotenou štruktúrou a vzhľadom + responzívny rozcestník PO v oblasti sociálnej, s podporou GPS lokátora (časový rámec 12 mesiacov).

Rád sa s Vami stretnem osobne alebo cez vzdialenú plochu (Skype, Zoom, Teamviewer). V prípade, že by ste stáli o osobnú schôdzku, volajte na telefonu 777 338 864.

Mgr. Petr Pospíchal
Koordinátor a fotograf

Poslať nezáväznú žiadosť

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Preto sa Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a spracovania osobných údajov