Analýza prístupnosti

Pomôžeme vám zistiť, či webové stránky vašej organizácie odpovedajú najnovším požiadavkám pre prístupnosť. V prípade nedostatkov navrhneme vhodné riešenie.

Ponúkame dve varianty auditov pre preverenie, ako je na tom web vašej organizácie z hľadiská pravidiel prístupnosti. Audity vychádzajú z požiadaviek stanovených v novele zákona č. 365/2000 Zb. o informačných systémoch verejnej správy.

Základní analýza přístupnosti +

Preverí, či váš web vyhovuje a ak nie, stanovuje, ako závažné problémy boli nájdené.

 • Typ auditu: Základné, stručné zhodnotenie.
 • Analýza prístupnosti: podľa metodiky Web Content Accessibility Guidelines 2.1.
 • Webové prehliadače: Mozilla Firefox a Google Chrome.
 • Odčítače obrazovky: NVDA a Jaws..
 • Dodanie do 2 mesiacov od objednávky.
Audit prístupnosti - rozšírený

Má za úlohu odporučiť konkrétne kroky, ak miniaudit odhalí nejaké nedostatky. Cena sa odvíja podľa veľkosti webu.

 • Typ auditu: Celkový, podrobné zhodnotenie..
 • Analýza prístupnosti: podľa metodiky Web Content Accessibility Guidelines 2.1.
 • Webové prehliadače: Mozilla Firefox a Google Chrome.
 • Odčítače obrazovky: NVDA a Jaws.
 • Dodanie do 2 mesiacov od objednávky.
Prístupnosť pomôže prehľadnosti
Investície do auditu a následných úprav môže priniesť aj spriechodnenie webu - aj bežní užívatelia ocenia napr. úpravy kontrastov alebo výber čitateľnejšieho fontu.
200 000 používateľov
Revíziou prístupnosti pripravujete web pre viac ako 200 000 užívateľov, ktorí by inak mali s webom problémy. To sa týka nielen užívateľov so zrakovým postihnutím, ale aj inak handicapovaných (sluchovo, pohybovo atp.)
Prístupnosť zahŕňa aj test responzivity
Pri audite prístupnosti vychádzame z požiadaviek zákona 99/2019 Českej republiky (Zákon o prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií), ktorý sa vzťahuje k verejným inštitúciám ako sú napríklad školy alebo obecné a krajské úrady. Tento zákon nadobudol pre všetky weby bez výnimky účinnosti 23. septembra 2020. Pri audite zároveň postupujeme v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou WCAG2.1.

Prístupnosť podľa zákonných štandardov

Pri audite prístupnosti vychádzame z požiadaviek zákona 99/2019 Českej republiky (Zákon o prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií), ktorý sa vzťahuje k verejným inštitúciám ako sú napríklad školy alebo obecné a krajské úrady. Tento zákon nadobudol pre všetky weby bez výnimky účinnosti 23. septembra 2020. Pri audite zároveň postupujeme v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou WCAG2.1.

Ako prebieha testovanie?

Test sa zameriava na testovanie prístupnosti webov z pohľadu používateľa čítacieho zariadenia. Ďalej webom prejde náš UX designer na hľadanie chýb z hľadiska plnenia.

Pre koho je analýza vhodná?

Pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré zriaďuje štát alebo kraj a tých, ktorí nevedia, či ich web vyžaduje revíziu prístupnosti – teda či by web prešiel platnou legislatívou alebo nie. V prípade auditu mini dostanete iba ukazovatele pre zmenu v podobe známky. V prípade auditu komplet dostanete detailnejšiu analýzu.

Čo znamená prístupnosť webu?

Ide o štyri obsiahle oblasti - vnímateľnosť, ovládateľnosť, pochopiteľnosť a predvídateľnosť, robustnosť. Riešia sa napríklad kontrasty nadpisov či čitateľnosť písma, ovládateľnosť z klávesnice či prítomnosť alternatívnych textov pre obrázky – a to je len zlomok zo zoznamu požiadaviek. V súčasnosti je nutné orientovať sa podľa aktuálnej a komplexnej metodiky WCAG 2.1, ktorá tak nahrádza tú pôvodnú a cieli predovšetkým na tieto oblasti:

 • mobilné technológie,
 • cieľová skupina slabozrakých,
 • cieľová skupina slabozrakých.

Ako bude vyzerať výstup analýzy?

Dostanete známkovanie ako v škole – v prípade jednotky nie je nutné robiť nič, v prípade dvojky alebo trojky je nutné web revidovať podľa nájdených poznatkov. Hĺbka analýzy určuje aj rozsah týchto inštrukcií. V prípade štvorky a päťky web odporúčame kompletne prerobiť (tzv. redesignovať).

Ako situáciu ďalej využiť? Objednajte si u nás vytvorenie novej webovej stránky.

Pripravili sme komplexné riešenie pre správu a tvorbu webových stránok, vďaka ktorému váš web splní zákonné požiadavky na prístupnosť. Aktuálne ho využíva viac ako 70 zariadení sociálnych služieb v ČR. Webové stránky sme schopní dodať v rekordnej dobe – do 2 mesiacov od začiatku spolupráce.

Pozrite sa na naše referencie:

Poslať nezáväznú žiadosť

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Preto sa Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a spracovania osobných údajov