Domovy online pro kraje

Pomůžeme vám zlepšit prezentaci sociálních služeb na úrovni kraje. Nabízíme webové stránky, virtuální prohlídky a konzultace.

Co vnímáme jako prioritu v současné době pro zařízení soc. služeb? 

Po oboustranně spokojené zkušenosti s Olomouckým krajem jsme se ve Virtual Visit rozhodli nabídnout spolupráci i dalším krajům v oblasti sjednocení webových stránek - s důrazem na pravidla přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb a tvorbu virtuálních prohlídek - abychom umožnili žadatelům podívat se do zařízení alespoň virtuálně. Zároveň, pro jejich snazší orientaci můžeme pro váš kraj připravit i rozcestník sociálních služeb nebo jednotné řešení rezervačního systému návštěv - to je nyní velké téma a jsou to další přesahy možné spolupráce. 

Jak takový projekt může probíhat?

Všechna zařízení vyfotíme pomocí speciální technologie, použijeme letecké snímky z dronu a doplníme prohlídky o namluvené komentáře našimi profesionály, abychom mohli vytvořit nezapomenutelnou virtuální prohlídku domova, která bude mít i dostatečnou informativní hodnotu. Zároveň připravíme kvalitní fotodokumentaci na tvorbu nových webových stránek. 

Jaké jsou ohlasy z Olomouckého kraje?

Mgr. Pavel Podivínský
Krajský úřad Olomouckého kraje

„Mohu za sebe, ale i kolegy z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje sdělit, že sjednocení webových stránek příspěvkových organizací v sociální oblasti zpracování virtuálních prohlídek jednotlivých zařízení bylo vnímáno velmi pozitivně. Stejnou odezvu máme i od jednotlivých zástupců příspěvkových organizací, kteří si pochvalují zejména grafické zpracování a přístupnost i pro uživatele sociálních služeb a jejich rodinné příslušníky.

Webové stránky jsou využívány zejména při jednáních s potenciálními uživateli jednotlivých sociálních služeb, kdy je jim nabídnuta možnost prohlídky zařízení prostřednictvím virtuální prohlídky. Neopomenutelným benefitem uvedených webových stránek je jasně daná struktura pro všechny webové stránky, takže kdokoliv hledá nějakou informaci, například podmínky služeb, kontakty - je najde vždy na stejných místech, což do vysoké míry způsobuje ušetření času hledání konkrétních informací, které uživatelé mohou využít k podrobnějšímu seznámení s rozsahem služeb jednotlivých organizací.

V době nouzového stavu jsme ocenili možnost umístění základních informací k návštěvám u pobytových zařízení, které se vždy objevovaly na úvodní stránce. Velmi oceňujeme flexibilitu, s jakou reagujete na požadavky jednotlivých příspěvkových organizací, ale i spolupráci s Olomouckým krajem při administraci a aktualizace webových stránek rozcestníku.

Číst dále

Webové stránky tvoříme ve dvou scénářích

Nový web pro všechny

Tato varianta je nejvíce efektivní z hlediska návštěvníků - orientují se pak lépe na všech webech díky unifikovanému vzhledu - ví vždy, kde co hledat. Navíc díky tomuto jednoduchému řešení nemusíte vynakládat tolik prostředků, jako kdyby si každý nechal vyrobit nový a kvalitní web. Důkazem toho je nyní zjednodušení v oblasti rezervací návštěv - vše bylo připraveno v momentě, kdy to bylo potřeba.

Nový web pouze pro vybraná zařízení

Na základě analýzy, ve které posoudíme kritéria přístupnosti, responzivitu a přehlednost webu. Díky zjištěným vstupním datům vyhodnotíme a doporučíme příspěvkové organizaci (dále jen PO) k revizi (redesign) webu. Toto řešení je vhodné především pro velký počet organizací, kdy je nutné vybrat pouze část například s ohledem na rozpočet.

Návrh konkrétní spolupráce

Virtuální prohlídky
Pro vaše příspěvkové organizace (časový rámec 9 měsíců).
Moderní webové stránky
Pro PO se sjednocenou strukturou a vzhledem + responzivní rozcestník PO v oblasti sociální, s podporou GPS lokátoru (časový rámec 12 měsíců).

Rád se s Vámi sejdu osobně a nebo přes vzdálenou plochu (Skype, Zoom, Teamviewer). V případě, že byste stáli o osobní schůzku, volejte na tel. 777 338 864.

Mgr. Petr Pospíchal
Koordinátor a fotograf

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů