Využití 3D skenování interiérů v sociálních službách

Využití 3D skenování interiérů se ukazuje jako revoluční nástroj pro sociální služby, obzvláště tam, kde chybí podrobná projektová dokumentace. Tyto technologie nabízí řadu výhod, které mohou zásadně přispět k lepšímu využití prostor, zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Využití 3D skenování interiérů se ukazuje jako revoluční nástroj pro sociální služby, obzvláště tam, kde chybí podrobná projektová dokumentace. Tyto technologie nabízí řadu výhod, které mohou zásadně přispět k lepšímu využití prostor, zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb. Díky 3D skenům lze vytvářet detailní půdorysy a modely, které slouží jako základ pro efektivní plánování a optimalizaci prostředí v těchto zařízeních.

Detailní půdorysy pro plánování a optimalizaci prostoru

3D skeny poskytují přesné a detailní půdorysy, umožňující efektivní plánování a reorganizaci prostor v domovech pro seniory. Tyto půdorysy jsou neocenitelné pro maximální využití dostupného prostoru, zajištění komfortu a bezpečnosti obyvatel.

Zvýšení bezpečnosti a přístupnosti

Díky 3D skenům lze snadno identifikovat možná rizika a problémy s přístupností, což umožňuje provádět potřebné úpravy pro zajištění bezpečného prostředí pro seniory a osoby s omezenou mobilitou.

Facilitace renovací a údržby

V situacích, kde chybí projektová dokumentace, se 3D skeny stávají klíčovým nástrojem pro plánování renovací nebo údržby, umožňujíce lepší pochopení struktury budovy a identifikaci oblastí, které vyžadují zásah.

Zlepšení komunikace s dodavateli

3D modely a půdorysy mohou výrazně zlepšit komunikaci mezi personálem, obyvateli, rodinami a externími dodavateli, poskytujíce jasné vizualizace plánovaných změn nebo úprav.

Podpora evakuace a bezpečnostních plánů

Přesné 3D modely umožňují vytvoření nebo aktualizaci evakuačních a bezpečnostních plánů, identifikaci optimálních evakuačních tras a umístění bezpečnostního vybavení pro zajištění rychlé a organizované evakuace v případě nouze.

Využití 3D skenování nabízí sociálním službám bez projektové dokumentace nové možnosti pro zlepšení jejich prostředí a služeb. Tato technologie umožňuje nejen efektivnější využití prostoru a zvýšení bezpečnosti, ale také lepší plánování a koordinaci při renovacích a údržbě, což vede ke zlepšení kvality života obyvatel těchto zařízení.

V rámci našeho inovativního řešení, můžeme nově toto nabídnout i našim klientům. Chcete vědět více informací? Zeptejte se nás.

Specifikace Skenování od Virtual Visit: 

 Technologie Hloubky: LiDAR.
Třída Laseru: Třída 1 (v souladu s IEC 60825-1:2014).
Vlnová Délka: 904nm.
Zorné Pole: 360° Horizontálně, 295° Vertikálně.
Přesnost: +/- 20mm na 10m.
Rozlišení Hloubky: 100 000 bodů za sekundu, až 5 milionu bodů na sken.

Tvorba dodatečných produktů, co můžeme dodat v rámci snímání:
Uzavřená data (needitovatelná)

  1. výkresy v PDF půdorysy (Pokud bude jen DWG)
  2. řezy, 3D pohled (Pokud bude BIM model)
  3. vnější pohledy na budovu (pokud bude BIM model a oskenovaný vnějšek)
    Otevřená data (editovatelná)
  4. půdorysy v DWG
  5. BIM model, ze kterého je případně možné exportovat  půdorysy,
  6. pohledy, řezy v DWG
  7. mračna bodů pro další zpracování

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů