Co znamená přístupnost webu? Seriál 1/11

V oblasti internetu si pod tímto pojmem představme takový web, který jeho návštěvníkům neklade žádné překážky při používání.  Přístupný web umožňuje plnohodnotné používání všem svým uživatelům bez ohledu na jejich dovednosti, technické vybavení či hendikep – ať už trvalý či dočasný. Komu zejména dobře přístupný web pomůže?  

Přístupnost obecně znamená bezbariérovost. V oblasti internetu si pod tímto pojmem představme takový web, který jeho návštěvníkům neklade žádné překážky při používání. 

Přístupný web umožňuje plnohodnotné používání všem svým uživatelům bez ohledu na jejich dovednosti, technické vybavení či hendikep – ať už trvalý či dočasný.

Přístupnost v praxi (partnerský projekt Edunation):

Komu zejména dobře přístupný web pomůže?  

Uživatelům s pohybovým, sluchovým či zrakovým postižením (slabozrací, nevidomí, barvoslepí), uživatelům s alternativním softwarem a hardwarem (chytré telefony, různé prohlížeče), uživatelům s kognitivními poruchami (dyslexie).

Nejde ale jen o uživatele s hendikepem. Jde o všechny uživatele. Přístupný web je užitečný všem bez rozdílu. Pokud je web srozumitelný, přehledný a dobře ovladatelný, uživatelům bude připadat užitečný a budou se sem rádi vracet. 

Ve výsledku z přístupného webu těžíte i vy, jako správci webu (např. škola, která snáze přesvědčí uchazeče nebo sponzory). 

Oblasti přístupnosti


Přístupnost si můžeme dle metodiky WCAG rozdělit do čtyř oblastí: 

Srozumitelnost
Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.
Vnímatelnost
Informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat.
Ovladatelnost
Všechny součásti uživatelského rozhraní a navigační prvky musí být jednoduše ovladatelné.
Robustnost / stabilita
Webová stránka musí fungovat bez ohledu na zařízení, které uživatel používá (počítač, mobil). Také bez ohledu na velikost obrazovky, operační systém a internetový prohlížeč. Musí být funkční i pro asistivní technologie (čtečka obrazovky).

Nechte si prověřit přístupnost vašeho webu v rámci našeho miniauditu!

 

 

 Dále se budeme věnovat v této rubrice těmto tématům: 

  1. Obsah webu
  2. Strukturování textu
  3.  Konzistence formátů 
  4. Kontrast 
  5. Velikost písma 
  6. Odkazy 
  7. Typografie 
  8. Textové alternativy obrázků
  9. Text ve formě obrázku
  10. Titulky u videí

 

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů