Využití virtuální prohlídky

Jaké mají virtuální prohlídky využití v sociálních službách? Zajímá vás, jak využít virtuální prohlídku v oblasti sociálních služeb?

Využití virtuálních prohlídek v praxi je poměrně široké. Šetří čas především při komunikaci se zájemci, žadateli o práci, nebo se sponzory. Prohlídku můžete nechat namluvit lidským hlasem, díky kterému se návštěvník lépe seznámí se zařízením. Vzhledem k malému počtu sociálních pracovníků se tak může jednat o značnou úlevu.

Prezentace žadatelům o umístění do vašeho zařízení a jejich rodině

Personálu zařízení, ale i žadatelům a jejich rodině, ušetříte čas strávený telefonickým dotazováním ohledně služeb, aktivit či vybavenosti pokojů ve vašem zařízení. Klienti už nemusí zdlouhavě zjišťovat, jestli se pro ně vaše zařízení hodí. Místo toho ho virtuálně navštíví a načerpají potřebné informace. Možnosti virtuální prohlídky využívají také zájemci o přijetí s omezenou hybností, pro které je návštěva jednotlivých zařízení nad jejich síly.

Terénní pracovníci

Novým trendem je také využívání virtuální prohlídky, která je předinstalovaná na tabletech. Tyto tablety pak nevyžadují připojení k internetu, a lze je tedy využívat při každodenní práci terénních pracovníků. Při návštěvě žadatelů v jejich dosavadní domácnosti pak mohou sociální pracovníci dotykem prstu projít celé zařízení a pomocí této vizuální pomůcky připravit žadatele na nové prostředí.

Komunikace se sponzory

Vaši případní sponzoři mohou na dálku zjistit úroveň vašeho zařízení. Virtuální prohlídka je naláká na případnou spolupráci a ovlivní jejich rozhodování. Namísto objemných prezentací, použijte odkaz na vaši virtuální prohlídku.

Žadatelé o práci & studenti na stáže nebo exkurze

Uchazeči o práci na vašich stránkách uvidí svoje budoucí pracovní prostředí, což jim usnadní rozhodování a ušetří případné dotazy.

Veřejnost

Virtuální prohlídky plní často i osvětovou funkci. Představy veřejnosti o úrovni Domovů pro seniory bývají velmi zkreslené. Ukažte jim, jaká je realita.

Díky virtuální prohlídce můžete:

  • lépe komunikovat s potencionálním zájemcem o sociální službu a poskytnout mu informace jak před samotným setkáním, tak případně přímo při něm a využít jako jeden z podkladů plnění povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách - zákon č. 108/2006 Sb.

např.: § 88 - Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni:

a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,

  • Dále je možné využít jako součást v rámci plnění standardů kvality sociálních služeb, které jsou součástí vyhlášky 505/2006 Sb., tedy vizualizace najde uplatnění např. při plnění standardu 3b, který zní: "Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby", popř. i 3a, který zní: "a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;"

Zajímá vás toto téma více nebo sami chcete virtuální prohlídku u Vás v domově? Podívejte se na naše Virtuální prohlídky nové generace.

 

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů